Tidslommen

Tidslommen tog os med på eventyr gennem forskellige tidsaldre lige fra istiden og op til nyere tid

For en del tid siden læste jeg om en app, der hed “Tidslommen”. Jeg tænkte at den lød spændende, så jeg downloadede den og så glemte jeg den næsten. Et par gange har jeg været ved at slette den, men fortrød og lod den ligge på telefonen – hvis nu jeg på et eller andet tidspunkt skulle få tid til at kigge på den….

Og så blev det sommer og sommerferie uden de store planer, så jeg besluttede at det var det perfekte tidspunkt til at finde ud af, om det rent faktisk var en spændende app.

Det er en app, der indeholder en gps og et kort over Sjælland. Rundt omkring på kortet, er der små ikoner, der viser, at der er noget at se… Hvis man klikker på det enkelte ikon, kan man se en lille præsentations-video, der fortæller hvad man kan opleve på det sted, men man kan først for alvor aktivere appens “oplevelser”, når man står på stedet.

Alle ikoner dækker over historiske steder og oplevelserne er meget forskellige fra sted til sted.

Hundene og jeg har brugt ferien på at udforske en masse af de oplevelser, som Tidslommen byder på.

29. juli 2021

Antvorskov Ruin

Antvorskov Ruin ligger ikke ret langt hjemme fra og vi har været der mange gange før – mest for at lave Nose Work, men denne gang aktiverede vi Tidslommens ikon og så fik vi en helt ny oplevelse.

En dame dukkede op på skærmen foran os og fortale historien om det gamle kloster, der blev grundlagt af Valdemar den Store i ca. 1170. Det var et slot og hospital af Johannitterordenen, der dengang var nystiftet.

Johannitterne var korsriddere og Tidslommens oplevelse var en slags spil, hvor man skulle hjælpe læge-munken med at helbrede en ridder, der var såret under træning. Man skulle finde hans flaske med salve og på jagt efter helbredende urter.

Man skulle finde rundt ved at få stregerne på skræmen til at matche med det man så i virkeligheden.
Mellem opgaverne, blev historien fortalt via en lille animeret film.
Vi fik en muslingeskal som belønning for veludført arbejde

Det var helt klart en oplevelse, der ville være egnet til børn – de ville elske at gå på skattejagt i ruinen.

Tårnborg Voldsted

Tårnborg Voldsted var en helt anden oplevelse end Antvorskov. Oplevelsen startede ved Tårnborg Kirke (Korsør) og man skulle ved hjælp af GPSen finde 4 “poster” i området. Ved hver “post” var der en lille video at se. Videoen kunne først åbnes, når vi stod på det rigtige sted, så der var ikke noget med at snyde og lade være med at gå helt op på toppen af bakken 😉

Tårnborg Voldsted er et borganlæg fra middelalderen. Borgen bestod af et midtertårn, der var omgivet af en ringmur. Borgen var i brug fra omkring 1200 op til sidste del af 1300-tallet, hvor fæstningen i Korsør kom i brug.

Højen, hvor borgen lå, til højre og kirken til venstre

De fire “poster” ved Tårnborg:

 • Ved kirken – her fortalte videoen om kirken.
 • På bakketoppen, hvor borgtårnet lå – her fortalte videoen om borgen.
 • På stranden – hvor der havde været en stor markedsplads, man har nemlig fundet ud af, at der også lå en handelsby nedenfor borgen ud mod Korsør Nor. Her kom købmændene sejle til og og handlede. Der er fundet rester af små bindingsværkshuse, brolagte veje og brønde og af genstande som låse, beslag, smykker, vægte, nøgler, mønter og skår af stentøj.
 • Neden for bakken – her handlede videoen om det skattekammer, der også lå på stedet, fordi kongen opkrævede told og skat fra de handlende.

Og så ligger Tårnborg Voldsted i et virkelig smukt område, så det er i sig selv en god grund til at køre derud.

Kirken
Udsigt fra toppen af bakken på en regnvåd og blæsende dag
Fantastisk smukt landskab

Klosterporten ved Sorø Akademi

Her var jeg jo på hjemmebane. Vi går mange ture i det område, men trods dette, så var der megen ny viden. Tidslommen lagde nemlig hovedsageligt vægt på munken Saxo, der sad i et værelse i klosterporten og skrev Saxos Danmarks-krønike og ham vidste jeg meget lidt om.

Det var enormt interessant, så selv om stedet er velkendt for os, så var oplevelsen ny. Fortællingerne handlede både om hans arbejde, men der var også små detaljer som at Saxo blev uvenner med ærkebiskop Absalon fordi han var for længe om at skrive og fordi han lavede personlige notater i nogen af Absalons bøger.

Her blev historierne hovedsageligt fortalt via lydklip, så man skulle finde det sted på kortet, hvor de kunne aktiveres og derefter kunne man gå videre på ruten med historierne i ørene.

30. juli 2021

Korsør Fæstning

Vi forsatte hvor vi slap dagen før… Da Voldstedet Tårnborg blev nedlagt, overtog fæstningen i Korsør, så der tog vi til….

Vi ankom til fæstningen og aktiverede Tidslommen. Damen fra Antvorskov dukkede op igen og fortalte os historien bag Korsør Fæstning, der blev anlagt på en lille ø ved indsejlingen til byen i 1300-tallet under Kong Valdemar Atterdag.

Oplevelsen i Tidslommen mindede meget om den på Antvorskov – man skulle løse opgaver og hjælpe ridderne med at forsvare fæstningen. Vi fik et våben som belønning for veludført arbejde.

Tåderup

Oplevelsen ved Tåderup var en af de mindre! Det var et lille videoklip og så skulle man kigge ud over markerne – det var det! 🙂

I Tåderup kan man stadig se tydelige spor fra den landboreformen i 1700 tallet, hvor landsbyjorden fordeltes mellem bønderne, så skellene strålede stjerneformet ud fra
landsbyen. Hver gård kom til at ligge i spidsen af et kileformet jordstykke. Dette stjernemønster ses stadig tydeligt i området omkring Tåderup.

Åmosen

Dagens sidste oplevelse var Naturpark Åmosen, der også ligger ganske tæt på hjemmet. Oplevelsen startede 10 minutter fra det ene af mine arbejdspladser, men jeg anede ikke, at det eksisterede…

For 8.000 år siden var Åmosen et ufremkommeligt område dækket af søer, moser og tæt skov. Det var befolket af jægere, som i mindre grupper slog sig ned på bopladser langt ude i mosen for at jage og fiske.

I tiden omkring 2. verdenskrig blev tørv fra Åmosen en meget vigtig energikilde pga. mangel på olie og benzin.

Vi fulgte kortet rundt på en 3 km rute i et istidslandskab og undervejs var der 3 videoklip at se – det ene fortalte om et stenalederbosted, der er fundet rester efter i området og de øvrige handlede om tørvproduktionen.

Inden vi kom afsted, ventede vi på at regnen skulle stoppe – inde i et lille udstillingshus med billeder og tekst om tørvmosen.

Xmas var ikke super tålmodig 😀

Da det endelig klarede op, begav vi os afsted… vi var ca. 1 time om turen med tid til video undervejs… og det holdt IKKE tørvejr hele vejen rundt 😉

Her lå en stenalderboplads

Vi købte honning ved vejkanten undervejs 🙂

31. juli 2021

Sagnlandet Lejre

Vi mødtes med Helle og hendes piger og tog på tur i Sagnlandet Lejre. Det gør vi jævnligt – men denne gang fulgte vi Tidslommens rute rundt på området og fik dermed en ny oplevelse ud af det.

Men inden vi overhovedet åbnede appen, stod den på frokost – vældig hyggeligt, bortset fra at hundene hyrdede får, gøede og forsøgte at hoppe op på bordet 😀

Der var 6 Quiz spørgsmål og 5 små videoklip undervejs.

Svaret var “hestepærer”

Video klippene handlede om;

 • Hvordan istiden var med til at skabe landskabet omkring Lejre.
 • Runeristninger på sten fundet i området.
 • Hvordan man havde udvundet mergel i området og brugt det som gødning i det tidlige landbrug med det resultat, at jorden på sigt blev meget kalkholdigt og derfor endte med at være dårligere landbrugsjord.
 • Vikingegravene inden i skibs-stensætningen.
 • De forskellige typer birketræer, der dominerede landsskabet da isen forsvandt og hvordan de tidligere stenalderfolk udvandt saften og brugte den som sødemiddel.

Hvis man svarede rigtigt på alle quiz spørgsmål, fik man et “trofæ” inde i appen.
Det gjorde jeg…

Helle gjorde ikke, for hun svarede forkert på et spørgsmål… – Jeg sagde til hende hvad hun skulle svare og da hun havde fået at vide, at det var forkert, svarede jeg det modsatte 😀

Åbenbart lavede man æsker af birkebark – man farvede ikke stof 😉

Tak for trofæet, Helle 😀

Det var en super god tur rundt i Sagnlandet, så det kan anbefales. Og hundene var trætte, da vi var færdige og lige sad og nød en is… de fleste af dem var i hvert fald 😉

Xmas fik sig en lur mens vi spiste is…
Tango var ikke helt klar til en lur 🙂

App’en gjorde opmærksom på, at man skulle betale entré til Sagnlandet for at kunne gennemføre denne rute, men både Helle og jeg havde været der før i år, så vi havde et årskort.

1. august 2021

Gammel Lejre

Jeg parkerede ved Lejre Museum og aktiverede appen og startede turen. Jeg kunne se, at der var en fin rundtur med 5 quiz spørgsmål og 4 videoer.

De 5 quiz spørgsmål klarede jeg denne gang uden Helles hjælp 😉 og jeg fandt også de 4 videofilm.

Denne tur var et rigtig godt suplement til Sagnlandet Lejre, for resterne af skibssætningen og kongehallen som er rekonstrueret i Sagnlandet, kan ses på deres oprindelige placering under denne tur.

Første stop – et quiz spørgsmål – lå dog ikke på et særligt historisk sted. Det lå på en shelterplads med muld-toilet og det hele 🙂

Næste stop var imidlertid skibssætningen, hvor en videofilm fortalte om stedet og ikke langt derfra var der også et quiz spørgsmål.

Man kan se rester af to forskellige skibssætninger, men der har ligger ikke mindre end 4 skibssætninger gennem tiden. Det er store sten sat op, så de danner form som et skib og inde i midten af skibet har man fundet over 50 grave fra vikingetiden. Vikingerne begravede deres døde inde i skibet, så de var klar til at sejle mod det næste liv.

Som man kan se, så er det ret store sten skibssætningerne er lavet af.

Bag ved skibssætningerne lå en gravhøj og på toppen af den var den endnu en videofilm. Denne gang handlede det om den afdøde, der var begravet der. Man havde simpelthen bygget et hus, hvor han var lagt til hvile og derefter havde man dækket huset med græstørv, så det blev til en høj. Det var et arbejde, der tog over et år.

I denne gravhøj fandt man liget af en rigmand og liget af en slave, der var blevet slået ihjel, så han kunne følge sin herrer på rejsen til det hinsides. Desuden lå der smykker, våben og mange andre ting, som rigmanden skulle have med sig.

Skibssætningen med gravhøjen i baggrunden
Et screenshot fra filmen der viser, nvordan man har bygget gravhøjen hen over et hus, som den afdøde lå i.

Det var et smukt område at gå tur i og vi passerede mange gravhøje undervejs.

Efter vikingegravene tog vi et langt spring i tiden…. Næste stop var nemlig ved Gammel Kongsgaard – en fæstegård, der hørte under Ledreborg slot og som have været fæstet af samme slægt fra 1749 – 1959.

I 1925 flyttede Kirsten Nielsen ind i det gamle stuehus og boede der til sin død i 1959. Hendes tipoldefar, Ole Pedersen, fæstede gården i 1749. 

Og endelig tog tidsrejsen os tilbage til vikingernes Kongshaller. Der har ligget 7 forskellige kongshaller i Lejre, der har været opført efter hinanden i perioden 500 – 1000 e.kr. Gennem de 500 år var hallerne stort set bygget ens og de var op til 600 m2 store.

Screenshot fra Tidslommens videofilm
Screenshot der viser, hvordan man forestiller sig, at hallerne kan have set ud

Turen var 3 – 4 km lang og da vi kom tilbage, fik hundene en lur i bilen, mens jeg gik ind og så på museet. Det indeholdt mere informantion om gravhøjene, skibssætningerne og kongshallerne og så var mange af de ting man har fundet i området udstillet.

Det var et fint suplement til “Tidslommen”, men ikke en nødvendighed for at få noget ud af turen.

Jeg var meget fascineret af en lille Odin figur der var fundet i området. Den var lille bitte, men der var så mange detaljer… Vildt at tænke på, at en kunstner har lavet dette lille bitte værk med ret primitive værktøjer.

En mønt til sammenligning, for at vise hvor lille den er.

Ringsted Kloster og Sct. Bendts Kirke

Fra Lejre kørte vi til Ringsted. Vi parkerede ved Sct. Bendts Kirke og åbnede appen. Der var mange “poster” ret tæt på hinanden!

De tre numerede “poster” skulle åbnes i rigtig rækkefølge. Det var en lille film i 3 afsnit om drengen Eriks opvækst i Ringsted Kloster.

Derudover var der en video om Klosters brænd i 1806 og en lydfil, der fortalte historien om Dronning Dagmar, der kom til Danmark i 1205 for at blive gift med Valdemar Sejr. Hun fik en søn, Valdemar den Unge, men døde efter kun 7 år i Danmark under fødslen af sin anden søn, der heller ikke overlevede.

Dronning Dagmar er begravet i Sct. Bendts Kirke.

Selvom det var en ganske kort tur, tog det over en time at se og høre alle de “oplevelser”, som Tidslommen rummede i dette område. Det var et fint sted.

2. august 2021

Solvognens findested

Og så gik turen op ad mod Odsherred, hvor “Tidslommen” guidede os frem til Solvognenes findested.

Solvognen blev lavet i bronzealderen, omkring 1400 år f.kr. Den dukkede op af jorden under en pløjning i Trundholm Mose i 1902.

Dens findested er nu markeret med en sten og man kan gå en 1 km rute ud omkring findestedet. Undervejs havde appen 5 quiz spørgsmål, der skulle besvares. De fleste handlede om solvognen og bronzealderen, men et enkelt handlede også om de Dexterkvæg, der græssede på området.

Stenen der markerer hvor solvognen blev fundet

Stedet er markeret med smukke kunstværker, der fortæller historien om Solvognen og solens rejse over himmelen.

Næsholm

Næsholm er et borganlæg opført på en lille ø midt i en lille sø og anlægget er et mysterium. Det er et af Danmarks allerbedst undersøgte borganlæg, men trods dette er der ingen forklaring på hvem der har bygget det eller hvorfor, for der er aldrig fundet nogen skriftlige kilder fra Næsholm.

Borganlægget er dateret til 1278 og “Tidslommen” bød på 3 små videofilm fordelt rundt på øen.

Øen ligger i et fantastik landskab – absolut et sted der er værd at besøge… om ikke for andet så for en dejlig og virkelig smuk gåtur.

Og vi var heldige – vi nåede tilbage til bilen ca. 2 minutter før et skybrudslignende regnvejr satte ind!

3. august 2021

Bakkekammen 45

Fordelen ved at forsøge at komme “Tidslommen” rundt er, at man kommer ud og se steder og ting, som man ikke troede ville være interessante, men som så viser sig at være rigtig spændende. Bakkekammen 45 var en af de oplevelser.

I introen til denne video-tur blev der sagt, at dette mest ville være en oplevelse for voksne og det var det også. Det var en gåtur rundt i et villa-kvarter i Holbæk med 4 lydfiler i øret, der fortalte om arkitekturen og tankerne bag husene.

Flere af husene i området er tegnet og bygget efter reningslinjer fra Landsforeningen Bedre Byggeskik, hvis formål var at fremme en bedre byggeskik i Danmark.

Foreningen (1915-1965) blev stiftet som en reaktion på, hvad man så som en forringelse af byggeriet i de danske stationsbyer og landområder. Den internationale industrialisering havde bragt nye og billige masseproducerede byggematerialer såsom støbejern, tagpap, skifer og cement til landet, men disse nye materialer havde landets bygmestre svært ved at indpasse i en lokal håndværkstradition. Foreningens formål var derfor at vende tilbage til en tradition, hvor bygmestre og håndværkere arbejdede sammen om at skabe solide, enkle og harmoniske bygninger ved brug af gode materialer.

På Bakkekammen 45 i Holbæk ligger et af foreningens bedst bevarede huse. Det blev opført i 1929 og var tegnet af arkitekt Marius Pedersen, der selv boede i huset indtil han døede i 1965. Hans kone, Emma, blev boende indtil sin død i 2007 hvorefter huset blev overdraget til Holbæk Museum.

Turen rundt i området tog ca. 1 time.

Holbæk Kloster

Turen gik fra Bakkekammen og ned til havnen i Holbæk, hvorfra turen gik op gennem centrum op til Holbæk Kloster, hvor der var 2 små videoer at se.

Holbæk Kloster blev anlagt i 1276 af Sortbrødrene.

“Sortebrødrene” var den danske del af Dominikanerordenen, der opstod i Sydeuropa i starten af 1200-tallet. Ordenens stifter var Dominikus, der mente, at de eksisterende munkeordener og bispekirkens præster ikke kunne dække befolkningens åndelige behov. Han dannede derfor et samfund af præsteuddannede brødre, der kunne rejse fra by til by og prædike, mens de med et fromt og fattigt liv kunne skabe den nødvendige modvægt til tidens kættere.

Selv om selve klosteret ikke tog så lang tid, så blev det alligevel en times gåtur gennem byens smukke gamle gader og langs havnen.

En træt lille fyr efter dagens to meget forskellige gåture

4. august 2021 og denne feries sidste Tidslomme udflugt

Kløveshøj

Dagens første stop var ved Kløveshøj – en høj, der blev dannet da isen trak sig tilbage ved sidste istid. Det er områdets højeste punk (100 m. over havets overflade) og udsigten fra toppen er spektakulær.

Øverst oppe står en stor sten – en postamentsten der blev anvendt som fixpunkt da Danmark skulle måles op. Det var militæret, der stod for denne opmåling og på stenen er der indhugget GM, der står for Generalstaben.

Se flere af disse sten her!

Der var 3 små video-klip ved Kløveshøj; to der fortalte om hvordan højen var opstået da isen trak sig tilbage og en der fortalte om Tissø, som man kan se fra toppen af højen.

Tissø blev dannet da en gletcher trak sig tilbage og efterstod en stor klump is i størrelse og form med søen. Denne klum blev liggende og landsskabet formede sig rundt om den. Da den smeltede, efterlod den det hul, der nu er fyldt med vand og er blevet til en sø.

En smuk gåtur og en fantastisk udsigt – en dejlig start på dagen.

Storebæltsbroen kunne ses ude i horisonten

Strids Mølle

Næste stop var ved Strids Mølle. Der var en advarsel i appen om, at der kunne være problemer med netværksdækningen i området og det var der også…

Jeg kunne godt åbne kortet, men der var ikke dækning nok til at se de små film undervejs, men pyt… vi nød gåturen og fik vores information om stedet fra de små skilte undervejs.

Strids Mølle blev grundlagt af Valdemar Atterdag tilbage i 1300-tallet og er én ud af fem vandmøller kaldet Kongens Møller. Det er den af møllerne, der har fungeret i længst tid, nemlig helt indtil 1960. Møllen brændte i 1943, men blev genopbygget.

Skamlebæk Radio

Vi var på en helt utrolig smuk gåtur i området omkring Skamlebæk Radio – der var 3 film undervejs og den første handlede om radiostationen.

Skamlebæk Radio var em af tre stationer, der udgjorde Post & Telegrafs kystradiosystem for kommunikation med skibe.

Radiostationen blev taget i brug i 1931. Den bestod af stationsbygningen, fem tjenesteboliger, fire 100 meter høje trægittermaster og mange lavere master og den leverede flg. tjenester:

 • Telegrafi og telefoni til DSB’s færger.
 • Telegrafi til flyvere og færger.
 • Telefoni til Bornholm.
 • Telegrafi til Grønland og Europa.
 • Telegrafi til skibe.
 • Isbrydertjeneste.
 • Radiofoni på kortbølge.

Radiosignalet var så stærkt, at det forstyrrede antennesignalet, så naboerne kunne have svært ved at se fjernsyn.

I dag står bygningerne tomme.

Skamlebæk Radio ligger lidt midt i Geopark Odsherreds smukke istidslandskab – og det var dette landskab turens 2. video handlede om; hvordan man kan se spor fra isen i den måde som landskabet har formet sig.

Sidste video handlede om en bronzealder gravplads, der var fundet i området. Flere knogler fra mennesker og dyr blev fundet inde i stencirkler og man ved ikke hvorfor eller hvordan de er havnet der. Endnu et af historiens mysterier.

Og det blev denne feries sidste Tidslomme oplevelse. Resten af ferien skal bruges på andre aktivteter. Vi har nydt vores ture – hundene har fået nye dufte i næsen og jeg har fået ny viden og nye indtryk. Det har været skønt.

Vi har brugt mellem 5 og 7 timer om dagen på mellem 2 og 3 oplevelser – dette inklusiv køretid mellem stederne.

Der er endnu et par steder i appen, som jeg gerne vil besøge og der er helt sikkert et par steder, som jeg vil besøge igen – bare fordi det er skønne steder at gå tur – så vi er ikke helt færdige med appen endnu 🙂

Dette indlæg blev udgivet i Gåture, Gollum, Tango, Xmas. Bogmærk permalinket.

Et svar til Tidslommen

 1. Helle siger:

  Lyder som en dejlig ferie 😍
  Og sjovt, vi var også i nærheden af Tissø den anden dag -vi skulle nok have brugt en GPS da jeg skulle guide os rundt på gåturen 😂

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s