Tidslommen

Tidslommen tog os med på eventyr gennem forskellige tidsaldre lige fra istiden og op til nyere tid

For en del tid siden læste jeg om en app, der hed “Tidslommen”. Jeg tænkte at den lød spændende, så jeg downloadede den og så glemte jeg den næsten. Et par gange har jeg været ved at slette den, men fortrød og lod den ligge på telefonen – hvis nu jeg på et eller andet tidspunkt skulle få tid til at kigge på den….

Og så blev det sommer og sommerferie uden de store planer, så jeg besluttede at det var det perfekte tidspunkt til at finde ud af, om det rent faktisk var en spændende app.

Det er en app, der indeholder en gps og et kort over Sjælland. Rundt omkring på kortet, er der små ikoner, der viser, at der er noget at se… Hvis man klikker på det enkelte ikon, kan man se en lille præsentations-video, der fortæller hvad man kan opleve på det sted, men man kan først for alvor aktivere appens “oplevelser”, når man står på stedet.

Alle ikoner dækker over historiske steder og oplevelserne er meget forskellige fra sted til sted.

Hundene og jeg har brugt ferien på at udforske en masse af de oplevelser, som Tidslommen byder på.

29. juli 2021

Antvorskov Ruin

Antvorskov Ruin ligger ikke ret langt hjemme fra og vi har været der mange gange før – mest for at lave Nose Work, men denne gang aktiverede vi Tidslommens ikon og så fik vi en helt ny oplevelse.

En dame dukkede op på skærmen foran os og fortale historien om det gamle kloster, der blev grundlagt af Valdemar den Store i ca. 1170. Det var et slot og hospital af Johannitterordenen, der dengang var nystiftet.

Johannitterne var korsriddere og Tidslommens oplevelse var en slags spil, hvor man skulle hjælpe læge-munken med at helbrede en ridder, der var såret under træning. Man skulle finde hans flaske med salve og på jagt efter helbredende urter.

Man skulle finde rundt ved at få stregerne på skræmen til at matche med det man så i virkeligheden.
Mellem opgaverne, blev historien fortalt via en lille animeret film.
Vi fik en muslingeskal som belønning for veludført arbejde

Det var helt klart en oplevelse, der ville være egnet til børn – de ville elske at gå på skattejagt i ruinen.

Tårnborg Voldsted

Tårnborg Voldsted var en helt anden oplevelse end Antvorskov. Oplevelsen startede ved Tårnborg Kirke (Korsør) og man skulle ved hjælp af GPSen finde 4 “poster” i området. Ved hver “post” var der en lille video at se. Videoen kunne først åbnes, når vi stod på det rigtige sted, så der var ikke noget med at snyde og lade være med at gå helt op på toppen af bakken 😉

Tårnborg Voldsted er et borganlæg fra middelalderen. Borgen bestod af et midtertårn, der var omgivet af en ringmur. Borgen var i brug fra omkring 1200 op til sidste del af 1300-tallet, hvor fæstningen i Korsør kom i brug.

Højen, hvor borgen lå, til højre og kirken til venstre

De fire “poster” ved Tårnborg:

 • Ved kirken – her fortalte videoen om kirken.
 • På bakketoppen, hvor borgtårnet lå – her fortalte videoen om borgen.
 • På stranden – hvor der havde været en stor markedsplads, man har nemlig fundet ud af, at der også lå en handelsby nedenfor borgen ud mod Korsør Nor. Her kom købmændene sejle til og og handlede. Der er fundet rester af små bindingsværkshuse, brolagte veje og brønde og af genstande som låse, beslag, smykker, vægte, nøgler, mønter og skår af stentøj.
 • Neden for bakken – her handlede videoen om det skattekammer, der også lå på stedet, fordi kongen opkrævede told og skat fra de handlende.

Og så ligger Tårnborg Voldsted i et virkelig smukt område, så det er i sig selv en god grund til at køre derud.

Kirken
Udsigt fra toppen af bakken på en regnvåd og blæsende dag
Fantastisk smukt landskab

Klosterporten ved Sorø Akademi

Her var jeg jo på hjemmebane. Vi går mange ture i det område, men trods dette, så var der megen ny viden. Tidslommen lagde nemlig hovedsageligt vægt på munken Saxo, der sad i et værelse i klosterporten og skrev Saxos Danmarks-krønike og ham vidste jeg meget lidt om.

Det var enormt interessant, så selv om stedet er velkendt for os, så var oplevelsen ny. Fortællingerne handlede både om hans arbejde, men der var også små detaljer som at Saxo blev uvenner med ærkebiskop Absalon fordi han var for længe om at skrive og fordi han lavede personlige notater i nogen af Absalons bøger.

Her blev historierne hovedsageligt fortalt via lydklip, så man skulle finde det sted på kortet, hvor de kunne aktiveres og derefter kunne man gå videre på ruten med historierne i ørene.

30. juli 2021

Korsør Fæstning

Vi forsatte hvor vi slap dagen før… Da Voldstedet Tårnborg blev nedlagt, overtog fæstningen i Korsør, så der tog vi til….

Vi ankom til fæstningen og aktiverede Tidslommen. Damen fra Antvorskov dukkede op igen og fortalte os historien bag Korsør Fæstning, der blev anlagt på en lille ø ved indsejlingen til byen i 1300-tallet under Kong Valdemar Atterdag.

Oplevelsen i Tidslommen mindede meget om den på Antvorskov – man skulle løse opgaver og hjælpe ridderne med at forsvare fæstningen. Vi fik et våben som belønning for veludført arbejde.

Tåderup

Oplevelsen ved Tåderup var en af de mindre! Det var et lille videoklip og så skulle man kigge ud over markerne – det var det! 🙂

I Tåderup kan man stadig se tydelige spor fra den landboreformen i 1700 tallet, hvor landsbyjorden fordeltes mellem bønderne, så skellene strålede stjerneformet ud fra
landsbyen. Hver gård kom til at ligge i spidsen af et kileformet jordstykke. Dette stjernemønster ses stadig tydeligt i området omkring Tåderup.

Åmosen

Dagens sidste oplevelse var Naturpark Åmosen, der også ligger ganske tæt på hjemmet. Oplevelsen startede 10 minutter fra det ene af mine arbejdspladser, men jeg anede ikke, at det eksisterede…

For 8.000 år siden var Åmosen et ufremkommeligt område dækket af søer, moser og tæt skov. Det var befolket af jægere, som i mindre grupper slog sig ned på bopladser langt ude i mosen for at jage og fiske.

I tiden omkring 2. verdenskrig blev tørv fra Åmosen en meget vigtig energikilde pga. mangel på olie og benzin.

Vi fulgte kortet rundt på en 3 km rute i et istidslandskab og undervejs var der 3 videoklip at se – det ene fortalte om et stenalederbosted, der er fundet rester efter i området og de øvrige handlede om tørvproduktionen.

Inden vi kom afsted, ventede vi på at regnen skulle stoppe – inde i et lille udstillingshus med billeder og tekst om tørvmosen.

Xmas var ikke super tålmodig 😀

Da det endelig klarede op, begav vi os afsted… vi var ca. 1 time om turen med tid til video undervejs… og det holdt IKKE tørvejr hele vejen rundt 😉

Her lå en stenalderboplads

Vi købte honning ved vejkanten undervejs 🙂

31. juli 2021

Sagnlandet Lejre

Vi mødtes med Helle og hendes piger og tog på tur i Sagnlandet Lejre. Det gør vi jævnligt – men denne gang fulgte vi Tidslommens rute rundt på området og fik dermed en ny oplevelse ud af det.

Men inden vi overhovedet åbnede appen, stod den på frokost – vældig hyggeligt, bortset fra at hundene hyrdede får, gøede og forsøgte at hoppe op på bordet 😀

Der var 6 Quiz spørgsmål og 5 små videoklip undervejs.

Svaret var “hestepærer”

Video klippene handlede om;

 • Hvordan istiden var med til at skabe landskabet omkring Lejre.
 • Runeristninger på sten fundet i området.
 • Hvordan man havde udvundet mergel i området og brugt det som gødning i det tidlige landbrug med det resultat, at jorden på sigt blev meget kalkholdigt og derfor endte med at være dårligere landbrugsjord.
 • Vikingegravene inden i skibs-stensætningen.
 • De forskellige typer birketræer, der dominerede landsskabet da isen forsvandt og hvordan de tidligere stenalderfolk udvandt saften og brugte den som sødemiddel.

Hvis man svarede rigtigt på alle quiz spørgsmål, fik man et “trofæ” inde i appen.
Det gjorde jeg…

Helle gjorde ikke, for hun svarede forkert på et spørgsmål… – Jeg sagde til hende hvad hun skulle svare og da hun havde fået at vide, at det var forkert, svarede jeg det modsatte 😀

Åbenbart lavede man æsker af birkebark – man farvede ikke stof 😉

Tak for trofæet, Helle 😀

Det var en super god tur rundt i Sagnlandet, så det kan anbefales. Og hundene var trætte, da vi var færdige og lige sad og nød en is… de fleste af dem var i hvert fald 😉

Xmas fik sig en lur mens vi spiste is…
Tango var ikke helt klar til en lur 🙂

App’en gjorde opmærksom på, at man skulle betale entré til Sagnlandet for at kunne gennemføre denne rute, men både Helle og jeg havde været der før i år, så vi havde et årskort.

1. august 2021

Gammel Lejre

Jeg parkerede ved Lejre Museum og aktiverede appen og startede turen. Jeg kunne se, at der var en fin rundtur med 5 quiz spørgsmål og 4 videoer.

De 5 quiz spørgsmål klarede jeg denne gang uden Helles hjælp 😉 og jeg fandt også de 4 videofilm.

Denne tur var et rigtig godt suplement til Sagnlandet Lejre, for resterne af skibssætningen og kongehallen som er rekonstrueret i Sagnlandet, kan ses på deres oprindelige placering under denne tur.

Første stop – et quiz spørgsmål – lå dog ikke på et særligt historisk sted. Det lå på en shelterplads med muld-toilet og det hele 🙂

Næste stop var imidlertid skibssætningen, hvor en videofilm fortalte om stedet og ikke langt derfra var der også et quiz spørgsmål.

Man kan se rester af to forskellige skibssætninger, men der har ligger ikke mindre end 4 skibssætninger gennem tiden. Det er store sten sat op, så de danner form som et skib og inde i midten af skibet har man fundet over 50 grave fra vikingetiden. Vikingerne begravede deres døde inde i skibet, så de var klar til at sejle mod det næste liv.

Som man kan se, så er det ret store sten skibssætningerne er lavet af.

Bag ved skibssætningerne lå en gravhøj og på toppen af den var den endnu en videofilm. Denne gang handlede det om den afdøde, der var begravet der. Man havde simpelthen bygget et hus, hvor han var lagt til hvile og derefter havde man dækket huset med græstørv, så det blev til en høj. Det var et arbejde, der tog over et år.

I denne gravhøj fandt man liget af en rigmand og liget af en slave, der var blevet slået ihjel, så han kunne følge sin herrer på rejsen til det hinsides. Desuden lå der smykker, våben og mange andre ting, som rigmanden skulle have med sig.

Skibssætningen med gravhøjen i baggrunden
Et screenshot fra filmen der viser, nvordan man har bygget gravhøjen hen over et hus, som den afdøde lå i.

Det var et smukt område at gå tur i og vi passerede mange gravhøje undervejs.

Efter vikingegravene tog vi et langt spring i tiden…. Næste stop var nemlig ved Gammel Kongsgaard – en fæstegård, der hørte under Ledreborg slot og som have været fæstet af samme slægt fra 1749 – 1959.

I 1925 flyttede Kirsten Nielsen ind i det gamle stuehus og boede der til sin død i 1959. Hendes tipoldefar, Ole Pedersen, fæstede gården i 1749. 

Og endelig tog tidsrejsen os tilbage til vikingernes Kongshaller. Der har ligget 7 forskellige kongshaller i Lejre, der har været opført efter hinanden i perioden 500 – 1000 e.kr. Gennem de 500 år var hallerne stort set bygget ens og de var op til 600 m2 store.

Screenshot fra Tidslommens videofilm
Screenshot der viser, hvordan man forestiller sig, at hallerne kan have set ud

Turen var 3 – 4 km lang og da vi kom tilbage, fik hundene en lur i bilen, mens jeg gik ind og så på museet. Det indeholdt mere informantion om gravhøjene, skibssætningerne og kongshallerne og så var mange af de ting man har fundet i området udstillet.

Det var et fint suplement til “Tidslommen”, men ikke en nødvendighed for at få noget ud af turen.

Jeg var meget fascineret af en lille Odin figur der var fundet i området. Den var lille bitte, men der var så mange detaljer… Vildt at tænke på, at en kunstner har lavet dette lille bitte værk med ret primitive værktøjer.

En mønt til sammenligning, for at vise hvor lille den er.

Ringsted Kloster og Sct. Bendts Kirke

Fra Lejre kørte vi til Ringsted. Vi parkerede ved Sct. Bendts Kirke og åbnede appen. Der var mange “poster” ret tæt på hinanden!

De tre numerede “poster” skulle åbnes i rigtig rækkefølge. Det var en lille film i 3 afsnit om drengen Eriks opvækst i Ringsted Kloster.

Derudover var der en video om Klosters brænd i 1806 og en lydfil, der fortalte historien om Dronning Dagmar, der kom til Danmark i 1205 for at blive gift med Valdemar Sejr. Hun fik en søn, Valdemar den Unge, men døde efter kun 7 år i Danmark under fødslen af sin anden søn, der heller ikke overlevede.

Dronning Dagmar er begravet i Sct. Bendts Kirke.

Selvom det var en ganske kort tur, tog det over en time at se og høre alle de “oplevelser”, som Tidslommen rummede i dette område. Det var et fint sted.

2. august 2021

Solvognens findested

Og så gik turen op ad mod Odsherred, hvor “Tidslommen” guidede os frem til Solvognenes findested.

Solvognen blev lavet i bronzealderen, omkring 1400 år f.kr. Den dukkede op af jorden under en pløjning i Trundholm Mose i 1902.

Dens findested er nu markeret med en sten og man kan gå en 1 km rute ud omkring findestedet. Undervejs havde appen 5 quiz spørgsmål, der skulle besvares. De fleste handlede om solvognen og bronzealderen, men et enkelt handlede også om de Dexterkvæg, der græssede på området.

Stenen der markerer hvor solvognen blev fundet

Stedet er markeret med smukke kunstværker, der fortæller historien om Solvognen og solens rejse over himmelen.

Næsholm

Næsholm er et borganlæg opført på en lille ø midt i en lille sø og anlægget er et mysterium. Det er et af Danmarks allerbedst undersøgte borganlæg, men trods dette er der ingen forklaring på hvem der har bygget det eller hvorfor, for der er aldrig fundet nogen skriftlige kilder fra Næsholm.

Borganlægget er dateret til 1278 og “Tidslommen” bød på 3 små videofilm fordelt rundt på øen.

Øen ligger i et fantastik landskab – absolut et sted der er værd at besøge… om ikke for andet så for en dejlig og virkelig smuk gåtur.

Og vi var heldige – vi nåede tilbage til bilen ca. 2 minutter før et skybrudslignende regnvejr satte ind!

3. august 2021

Bakkekammen 45

Fordelen ved at forsøge at komme “Tidslommen” rundt er, at man kommer ud og se steder og ting, som man ikke troede ville være interessante, men som så viser sig at være rigtig spændende. Bakkekammen 45 var en af de oplevelser.

I introen til denne video-tur blev der sagt, at dette mest ville være en oplevelse for voksne og det var det også. Det var en gåtur rundt i et villa-kvarter i Holbæk med 4 lydfiler i øret, der fortalte om arkitekturen og tankerne bag husene.

Flere af husene i området er tegnet og bygget efter reningslinjer fra Landsforeningen Bedre Byggeskik, hvis formål var at fremme en bedre byggeskik i Danmark.

Foreningen (1915-1965) blev stiftet som en reaktion på, hvad man så som en forringelse af byggeriet i de danske stationsbyer og landområder. Den internationale industrialisering havde bragt nye og billige masseproducerede byggematerialer såsom støbejern, tagpap, skifer og cement til landet, men disse nye materialer havde landets bygmestre svært ved at indpasse i en lokal håndværkstradition. Foreningens formål var derfor at vende tilbage til en tradition, hvor bygmestre og håndværkere arbejdede sammen om at skabe solide, enkle og harmoniske bygninger ved brug af gode materialer.

På Bakkekammen 45 i Holbæk ligger et af foreningens bedst bevarede huse. Det blev opført i 1929 og var tegnet af arkitekt Marius Pedersen, der selv boede i huset indtil han døede i 1965. Hans kone, Emma, blev boende indtil sin død i 2007 hvorefter huset blev overdraget til Holbæk Museum.

Turen rundt i området tog ca. 1 time.

Holbæk Kloster

Turen gik fra Bakkekammen og ned til havnen i Holbæk, hvorfra turen gik op gennem centrum op til Holbæk Kloster, hvor der var 2 små videoer at se.

Holbæk Kloster blev anlagt i 1276 af Sortbrødrene.

“Sortebrødrene” var den danske del af Dominikanerordenen, der opstod i Sydeuropa i starten af 1200-tallet. Ordenens stifter var Dominikus, der mente, at de eksisterende munkeordener og bispekirkens præster ikke kunne dække befolkningens åndelige behov. Han dannede derfor et samfund af præsteuddannede brødre, der kunne rejse fra by til by og prædike, mens de med et fromt og fattigt liv kunne skabe den nødvendige modvægt til tidens kættere.

Selv om selve klosteret ikke tog så lang tid, så blev det alligevel en times gåtur gennem byens smukke gamle gader og langs havnen.

En træt lille fyr efter dagens to meget forskellige gåture

4. august 2021 og denne feries sidste Tidslomme udflugt

Kløveshøj

Dagens første stop var ved Kløveshøj – en høj, der blev dannet da isen trak sig tilbage ved sidste istid. Det er områdets højeste punk (100 m. over havets overflade) og udsigten fra toppen er spektakulær.

Øverst oppe står en stor sten – en postamentsten der blev anvendt som fixpunkt da Danmark skulle måles op. Det var militæret, der stod for denne opmåling og på stenen er der indhugget GM, der står for Generalstaben.

Se flere af disse sten her!

Der var 3 små video-klip ved Kløveshøj; to der fortalte om hvordan højen var opstået da isen trak sig tilbage og en der fortalte om Tissø, som man kan se fra toppen af højen.

Tissø blev dannet da en gletcher trak sig tilbage og efterstod en stor klump is i størrelse og form med søen. Denne klum blev liggende og landsskabet formede sig rundt om den. Da den smeltede, efterlod den det hul, der nu er fyldt med vand og er blevet til en sø.

En smuk gåtur og en fantastisk udsigt – en dejlig start på dagen.

Storebæltsbroen kunne ses ude i horisonten

Strids Mølle

Næste stop var ved Strids Mølle. Der var en advarsel i appen om, at der kunne være problemer med netværksdækningen i området og det var der også…

Jeg kunne godt åbne kortet, men der var ikke dækning nok til at se de små film undervejs, men pyt… vi nød gåturen og fik vores information om stedet fra de små skilte undervejs.

Strids Mølle blev grundlagt af Valdemar Atterdag tilbage i 1300-tallet og er én ud af fem vandmøller kaldet Kongens Møller. Det er den af møllerne, der har fungeret i længst tid, nemlig helt indtil 1960. Møllen brændte i 1943, men blev genopbygget.

Skamlebæk Radio

Vi var på en helt utrolig smuk gåtur i området omkring Skamlebæk Radio – der var 3 film undervejs og den første handlede om radiostationen.

Skamlebæk Radio var em af tre stationer, der udgjorde Post & Telegrafs kystradiosystem for kommunikation med skibe.

Radiostationen blev taget i brug i 1931. Den bestod af stationsbygningen, fem tjenesteboliger, fire 100 meter høje trægittermaster og mange lavere master og den leverede flg. tjenester:

 • Telegrafi og telefoni til DSB’s færger.
 • Telegrafi til flyvere og færger.
 • Telefoni til Bornholm.
 • Telegrafi til Grønland og Europa.
 • Telegrafi til skibe.
 • Isbrydertjeneste.
 • Radiofoni på kortbølge.

Radiosignalet var så stærkt, at det forstyrrede antennesignalet, så naboerne kunne have svært ved at se fjernsyn.

I dag står bygningerne tomme.

Skamlebæk Radio ligger lidt midt i Geopark Odsherreds smukke istidslandskab – og det var dette landskab turens 2. video handlede om; hvordan man kan se spor fra isen i den måde som landskabet har formet sig.

Sidste video handlede om en bronzealder gravplads, der var fundet i området. Flere knogler fra mennesker og dyr blev fundet inde i stencirkler og man ved ikke hvorfor eller hvordan de er havnet der. Endnu et af historiens mysterier.

Og det blev denne feries sidste Tidslomme oplevelse. Resten af ferien skal bruges på andre aktivteter. Vi har nydt vores ture – hundene har fået nye dufte i næsen og jeg har fået ny viden og nye indtryk. Det har været skønt.

Vi har brugt mellem 5 og 7 timer om dagen på mellem 2 og 3 oplevelser – dette inklusiv køretid mellem stederne.

Der er endnu et par steder i appen, som jeg gerne vil besøge og der er helt sikkert et par steder, som jeg vil besøge igen – bare fordi det er skønne steder at gå tur – så vi er ikke helt færdige med appen endnu 🙂

Udgivet i Gåture, Gollum, Tango, Xmas | 1 kommentar

Sommer-hygge

Selv om vi ikke helt har sommerferie endnu, så er vi gået i sommer-hygge mode og vi har haft et par dejlige weekender med skønne oplevelser.

D. 3. juli tog drengene og jeg på tur. Vi trænede på Køge Nord Station og bagefter kørte vi til Mosede Fort. Det har Xmas fortalt så glimrende om.

Dagen efter, d. 4. juli, mødtes vi med Helle for at træne og efter træningen, kørte vil til Mosehuset for at spise pandekager til frokost. Det var skønt og hundene nød at være ude og opleve.

Hygge med hele flokken ved Mosehuset

Xmas og Mocca havde den sødeste lille diskussion om et hul, som Xmas gravede. Jeg har fnist over denne lille video virkelig mange gange.

Da vi havde spist og hygget, ville vi slutte af med en lille gåtur. Vi havde besluttet ikke at komme i nærheden af vand, fordi vores hunde er helt besatte af at svømme og vi orkede ikke at diskutere med dem, men på en eller anden måde, så endte vi efter 5 minutter alligevel ved vand… Vi orkede dog stadig ikke at diskutere, så de fik bare lov til at bade 🙂

Det var en super dejlig dag.

D. 9 juli havde jeg en fridag, så jeg pakkede hundene i bilen og kørte til Hillerød, for at hygge med min søster og nevøer. Og drengene hyggede med mopserne.

Xmas og Rona er næsten lige store og leger så godt sammen. Vejret var godt og vi kunne være ude i haven hele dagen. Skønt!

D. 10. juli var der til gengæld varslet regn det meste af dagen, men derfor kan man jo godt hygge.

Jeg mødtes med Helle til indendørs træning om formiddagen. Da alle havde trænet – og Tango og Mocca havde leget…

– kørte vi i Fakta og købte ind til frokost og så havde vi en lille improviseret picnic under halvtaget i skoven ved Dianalund. Vi sluttede med en skovtur på små mudrede skovstier – men trods alt i tørvejr.

D. 11. juli kørte jeg igen til Hillerød for at hygge med familien. Denne gang gik turen til Esrum Sø, hvor vi spiste is og lod hundene bade.

Der var selvfølgelig også kaffe i haven hos min søster og en dejlig burger inden vi kørte hjemad igen.

D. 12. juli havde jeg endnu en fridag, men efter 3 oplevelsesrige dage, havde vi en lidt sløv start. Ved 10 tiden kom vi i gang og jeg fik trænet med drengene.

Lidt over 1 kørte vi hjemmefra for at mødes med Helle ved Sagnlandet Lejre. Vi tilbragte et par timer med at studere historie og hygge med hunde. Det var varmt, så vi gik fra vandhul til vandhul, for at køle hundene af. De fik også en tur under vandhanen et par gange og så havde de køledækner på. Og det lykkedes os at holde dem kølige nok til, at alle havde en dejlig tur – både to- og firbenede.

Vi sluttede med aftensmad – resterne fra vores picnic i Dianalund. På det tidspunkt var hundene meget afslappede og rolige. Den værste energi var brændt af :-D.

D. 15. juli mødtes vi med Helle efter arbejde for at bade. Vi kørte til Sorø Sø og hoppede i bølgerne sammen med hele hundeflokken. Det var skønt og jeg er imponeret over hundenes udholdenhed. De svømmede 40 minutter med kun ganske få pauser på land og de svømmede kun ind, når vi bad dem om det.

Vi sluttede med en hurtig is nede i byen 🙂

Nu er der 1½ uges arbejde tilbage og så står den på 2 uger sommerferie og flere dejlige oplevelser.

Rigtig god sommer alle sammen.

Udgivet i Familie, Gåture, Gollum, Tango, Xmas | 1 kommentar

Picnic weekend

Det er mandag eftermiddag. Jeg har lukket min arbejds PC ned og kan tænke tilbage på en dejlig weekend.

Vi skød den i gang allerede fredag eftermiddag. Jeg stoppede ved akademigrunden på vej hjem fra arbejde og satte en række Nose Work kilder op. Derefter kørte jeg hjem efter godbidder og hvad jeg ellers skulle bruge og så afgang for at mødes med Helle og hendes hunde.

Vi startede med at lade Gollum og Ex-it finde de kilder, som vi havde sat op til dem. De var begge to mega seje og søgene viste sig at være præcis som jeg havde forudset. Der var udfordringer, men også lette søg, der bare skulle booste selvtilliden og motivationen.

Begge hunde sluttede med et beholdersøg med et dejligt stykke legetøj og uld som forstyrrende dufte. Ingen problemer!

Derefter var det “hvalpenes” tur til at lave godbids-søg.

De startede med beholdersøg…

– Og fortsatte med at søge i et træ og på et stengærde. Vi havde et 4. søgeområde, men vi valgte ikke at lave det, for hvalpene havde allerede leget meget og vi kunne mærke, at de mistede fokus om opgaven, så der var ingen grund til, at presse citronen… hellere nøjes med 3 gode søg end at tvinge det sidste igennem og så slutte med noget mindre godt.

Og før vi vidste af det, havde vi også brugt flere timer på Nose Work og det var spisetid. Helle havde sørget for en fantastisk picnic kurv med ost, skinke og div. tilbehør. Så lækkert.

Mens vi spiste, så hyggede hundene med at lege og lave kaos. Det var perfekt. Så hyggelig.

Xmas og Mocca kunne ikke lade være med at drille Gollum… de er heldige, at han er sådan en tålmodig fyr 😂❤

Og lørdag formiddag stod den på udflugt igen… Vi mødtes med min søster og mopserne i Roskilde. Vi startede med en tur langs vandet og hundene fik dyppet tæerne.

Tilbage på havnen fik min søster og jeg en Bubble Tea hos Paradis Is. Det var en anden oplevelse end det Bubble Tea jeg har fået i Japan. Det smagte godt, men det var ikke rigtig Bubble Tea.

Vi gik videre op i byen, hvor der var torve-dag og en masse boder. En stor oplevelse for Xmas, der ikke har set den slags før.

Vi gik rundt om domkirken og fandt en natur-sti tilbage til havnen, hvor vi sluttede med en kop kaffe inden vi tog afsked og sagde tak for en dejlig dag.

På det tidspunkt havde hundene fået mættet deres oplevelses-behov og tog sig en morfar mens min søster og jeg nød kaffen.

Søndag morgen var der afgang kl. 8. Kl. 9 skulle vi være i Hvalsø til afslutning på Gollums Nose Work hold. Vi lavede en lille hygge konkurrence med 2 beholdersøg og 3 udendørssøg.

Det var en super hyggelig dag og jeg er meget tilfreds med Gollums arbejde. Han var en god fyr og det fedeste var, at jeg faktisk fik færdigmeldt i et søg med ukendt antal kilder før tiden var gået og at det var korrekt, at der ikke var mere at finde i området. Jeg kunne godt have gjort det 15 sekunder tidligere, men jeg gik lige en ekstra runde for at være sikker.

Efter Nose Work træningen, mødtes jeg med Helle for at træne med hvalpene og Ex-it. Gollum fik også lige 5 minutter mere med heelwork træning.

Kl. 13 var der grill hygge i klubben (Hvalsø Hundevenner) for at afslutte forårssæsonen på en god måde. Det var dejligt både at hygge med gode venner, som jeg ofte ser og også at få snakket med hundevenner, som jeg ikke ser lige så tit.

Efter frokost gik Helle og jeg en tur rundt i Hvalsø med hundene… Og så var den weekend ved at være godt brugt.

Tak til alle jer, der bidrog til at det blev 3 dejlige dage ❤

Udgivet i Familie, Gåture, Gollum, Nose Work, Tango, Træning, Xmas | Skriv en kommentar

2 x NW2 og en hvalpeprøve

Weekendens arrangementer startede allerede fredag aften kl. 17.30, hvor vi skulle til NW prøve i Ringsted. Gollum var tilmeldt i kl. 2 og havde været så heldig, at få en plads.

Inden vi nåede så langt, fik vi dog lige passet en gåtur i Kærehave Skov ind… når nu vi var i Ringsted.

Prøven blev afholdt på en maskine-udlejning, hvilket bød på nogle anderledes søgeområder og også anderledes dufte, som de reelle dufte skulle konkurrere med; maskine-olie, benzin mv. Det var et spændende sted at være til prøve.

Vi lavede 4 søg i træk – det kan jeg bedst lide, så jeg var glad. Gollum og jeg startede sidst i konkurrencen, så der var ingen stress på. Jeg havde god tid til at hygge og slappe af inden vi skulle i gang. Det var virkelig varmt, men jeg fandt en skygge-plet, hvor jeg kunne sidde med Tango og Xmas. Gollum slappede af i bilen.

Og Xmas var så heldig, at møde sin kuld-bror Uno ❤

Første søg var køretøjs-søget og vi lagde godt ud med en fin og hurtig markering. Dernæst markerede Gollum igen – desværre lidt for langt fra kilden. Gollum har normalt ikke tendens til at fejl-markere, men det var et bæltekøretøj og jeg tænker, at der var mange hulrum og baner i sådan et bælte, hvor duften kan løbe, så jeg er ikke super bekymret over det.

Næste søg var inde-søget. Et stort område med en masse kæmpe skovle til gravmaskiner.

De stod tæt og var svære at komme rundt i mellem. Gollum fandt ret hurtigt en kilde, men den anden nåede han ikke at finde før tiden var udløbet. Det viste sig senere, at den sad bagerst i området inde mellem skovlene. Jeg tror vi var i nærheden, men ikke helt derinde.

Beholder-søget sad lige i skabet! Hurtig tid og tydelige markering. Perfekt… bortset fra, at jeg glemte at sige “færdig”. Jeg belønnede med bold og godbidder og derefter indikerede jeg overfor dommeren, at jeg var klar til at gå videre… ingen respons… Hold nu op, jeg stod længe og kiggede på hende og overvejede, hvorfor hun ikke gik videre til ude-søget, men bare stod og stod…. Vi endte på en tid på 53 sekunder! Ups!

Ude-søget var en terrasse med en hæk rundt om. Der var lidt plads på begge sider af terrassen, der også talte med i søget. Gollum gik rundt om hækken og fik derfra fært af en kilde inde på terrassen, så han vendte tilbage og fandt den siddende på et stolben. Derefter søgte han videre… og da han kom til det sted, hvor han fik fært første gang, reagerede han igen… Jeg troede, at det var den duft, han allerede havde fundet en gang, så jeg afledte ham og fik ham videre… det viste sig at være 2 tæt-placerede dufte, så han havde formentlig fundet den anden kilde, hvis ikke jeg havde forstyrret ham. Argh men altså – dum dum handler!

Ja, ja, man kan ikke vinde hver gang!

Lørdag morgen gik turen til Hvalsø, hvor der var afslutning på Xmas’ hvalpehold. De 3 hvalpetrænere havde lavet en fælles afslutning med en lille prøve. 3 små rally-baner, hvor skiltene var øvelser, som vi har arbejdet med gennem hvalpetræningen; tandvisning, et lille søg, en tunnel, indkald osv.

Det var så hyggeligt og Xmas gennemførte alle 3 baner i fin stil. I ventetiden gik vi ind i skyggen og trænede lidt på de øvelser, som vi har fokus på lige nu. På trods af varmen, var Xmas super dygtig.

Vi fik en pose guf og et fint diplom for en velgennemført “prøve”.

Efter hvalpeholdets afslutning trænede jeg lidt med Tango og Gollum, men det blev ikke til ret meget. Tango arbejdede fint i ca. 10 minutter og så orkede han ikke varmen mere og begyndte at fjolle.

Og Gollum havde været til NW dagen før og skulle igen dagen efter, så han fik bare lige 15 minutters heelwork træning – hans hoved skal jo også kunne følge med i alle de aktiviteter, som han bliver budt ❤

Vi stoppede ved søen på vej hjem og drengene fik lov til at komme ud og bade. En dejlig afslutning på en fin dag.

Søndag morgen startede vi hjemme fra kl. 7. Gollum skulle til NW2 prøve på Græsted Skole.

Det var varmt! Meget varmt! Vi lavede et lille sølv-telt, men det var stadig varmt 😉

Denne gang lavede vi 2 søg, så en pause og derefter 2 søg. Heldigvis havde jeg husket at få køledækken med til Gollum, så ikke han blev alt for varm på ventepladserne. Jeg havde også vand med rundt til ham. Det plejer jeg ikke at have, men i 27 graders varme er det nødvendigt.

Første søg var indesøget. Han fandt én kilde og søgte så videre, men fandt ikke rigtigt mere. Da jeg havde fået 30 sekunders advarslen uden at finde noget og tiden var ved at løbe ud, så valgte jeg at gætte. Jeg var helt med på, at der ikke var en tydelig indikation af, at der var en kilde, men Gollum viste lidt interesse for 2 steder – ikke nok til, at jeg reelt tænkte, at der var en kilde, men vi havde jo ikke noget at tabe, så jeg satsede og gættede på en høj kilde ved en reol. Det var der ikke 🙈. Pyt! Tænk nu hvis den havde siddet der – så havde det været mega sejt 😂

Vi gik videre til beholder-søget. Der markerede Gollum lynhurtigt for første beholder. Jeg belønnede og sendte ham tilbage ind i søget. Han markerede igen og jeg var virkelig i tvivl om det var samme beholder eller den, der lå ved siden af…. jeg tøvede lidt, for jeg vidste faktisk ikke hvad der sker, hvis man siger “fundet” til samme kilde to gange. Det var ikke samme kilde – de to beholdere lå bare ved siden af hinanden. Og der sker åbenbart ikke noget, selv om man melder fundet på samme kilde to gange. Men jeg fik meldt færdigt. Dejligt. Det viste sig senere, at der var både uld og hestehår som forstyrrende dufte, så det var jeg glad for, at Gollum ikke tog sig af.

Og så var der frokost pause. Jeg luftede hunde og hyggede med dem i skyggen. Gollum og Xmas lagde sig hurtigt ned og fik en lur. Tango havde travlt med mange ting. Han skulle ikke have nogen lur 😄

Efter frokost stod den på køretøjssøg og udesøg.

Køretøjs-søget bestod af 2 biler. Gollum fandt hurtigt kilden foran på den ene. Vi søgte færdigt på den uden at finde mere og gik videre til den næste. Da 30 sekunders advarslen kom, trak Gollum pludselig tilbage til siden af første bil og viste tydeligt at duften var der. Jeg fik sommerfugle i maven, for tiden gik og det føltes som en uendelighed inden han tog en beslutning og fik markeret. Vi nåede det! Phew!

Udesøget var et ret stort område med mange bjælker, træer, bænke og et skur. Underlaget var sand. Ikke et let område, men Gollum var super sej. Han fandt hurtigt første kilde og markerede tydeligt.

Han gik videre og blev interesseret i noget højt i det ene hjørne. Jeg har været lidt bange for høje søg til prøver, fordi jeg er usikker på, hvordan han markere, når ikke kan kan sætte næsen på kilden, men det løste han. Han stod op ad bjælken, stirrede op og frøs i stillingen. Jeg sagde med bæven i stemmen “fundet” og straks jeg hørte “korrekt”, fik jeg også færdig-meldt. Phew! Det føltes som et hurtigt søg og det viste det sig senere, at det også var. Han vandt ude-søget.

Han blev nr. 2 i beholder-søget og WOOOOHOOOOOO han vandt prøven! Han var den eneste hund, der fandt 7 ud af de 8 kilder. Seeeeej fyr ❤ Jeg er mega glad og stolt, for jeg har synes, at oprykningen til kl. 2 har været svær.

Vi var færdige med prøven kl. 15.30 og derefter gik turen de 20 km til Hillerød, hvor vi sluttede en dejlig weekend af på bedste vis hjemme hos min søster, der bød på kold iskaffe og kirsebær. Mine drenge hyggede i skyggen sammen med mopserne. Der er ikke noget bedre end en harmonisk hundeflok ❤

Nu har vi en lille pause i NW prøverne – i de næste måneder står den på HTM. Det glæder vi os også til 😊

Tak for gode prøver og arrangementer til alle arrangørerne; BCK/Puddelklubben, Hvalsø Hundevenner og Nose Work Sjælland/Hundesymfonien.

Udgivet i Gåture, Gollum, Hvalpe-motivation, Konkurrencer, Nose Work, Tango, Xmas | 1 kommentar

Fredag!

Jeg elsker de fredage, hvor det rent faktisk kan lade sig gøre, at holde forholdsvis tidligt fri. I dag var en af dem! Og derfor havde jeg tid til at give hver enkelt hund en masse individuel tid.

Vi startede lige med en fælles gåtur – alle skulle jo luftes.

Derefter fik Tango en længere gåtur i lang line, så han kunne træne indkald og “hør efter også selv om du er fri”. Tango er en frihedselskende teenager og hans ører kan godt lukke sig i, når han får snoren af, så det har vi lidt fokus på lige nu.

Undervejs på turen lavede vi også et godbidssøg som forberedelse til hans Nose Work træning.

En fin tur, hvor Tango hyggede, fik hilste på mennesker og hunde og fik en masse godbidder for at vende om og komme tilbage til mig, når jeg kaldte på ham.

Fredags-rulle-tur 🙂

Hvor Tango er udadvendt og elsker mennesker og hunde, så er Xmas mors dreng og han har naturligt kæmpe fokus på mig, så han har ikke brug for den slags træning. Derfor blev det en mere traditionel træning med ham. Jeg tog hans træningstaske med ud på en legeplads på den lokale skole og så trænede vi “grundtræning” der – med alle de forstyrrelser, som et skolemiljø byder på, når alle er på vej hjem til weekend en fredag eftermiddag.

På et tidspunkt stod der 3 børn og snakkede lige bag hans target, mens han lavede “fremad til target” og han ikke så meget som kiggede på dem. Jeg blev virkelig stolt af ham. Det var så flot og fokuseret.

Gollum lavede Nose Work. 4 søg med 2 kilder i hver – han var tændt og arbejdede så flot. Rigtig fint arbejde.

Og så kørte vi hjem og jeg kiggede lige lidt mere på arbejds PCen, mens hundene hyggede ude i haven. Og nu er der dømt weekend! God weekend alle sammen!

Og så syntes Xmas lige, at Gollum skulle have et fredags-kys 😀
Udgivet i Gåture, Gollum, Hvalpe-motivation, Nose Work, Tango, Træning, Xmas | Skriv en kommentar

2 x Nose Work kl. 2

Da vi gik ind i 2020, var mit NW mål for året, at Gollum skulle have NW1 Guld-titlen, men året blev som bekendt meget anderledes end forventet og vi kom ikke afsted til ret mange NW prøver, så det blev til 2 x bestået og sammenholdt med 1 x bestået fra 2019, så rakte det ikke til titlen. Så da vi gik ind i 2021, skulle jeg beslutte om det stadig skulle være mit mål eller om jeg bare ville rykke videre op i kl. 2.

Jeg besluttede at rykke videre… Så i pinse-weekenden havde Gollum og jeg vores kl. 2 debut.

Søndag havde vi vores kl. 2 debut hos Hvalsø Hundevenner og Gollum gjorde det mega godt. Vi lavede 4 søg i træk og det kan jeg rigtig godt lide.

Første søg var inde-søget, som var i en container. Gollum gik direkte ned i bunden af containeren og markerede tydeligt. Jeg sagde “fundet” og det var korrekt. Han gik tilbage mod åbningen og viste interesse for nogle stablede spande. Jeg så noget, der lignede en markering, men var usikker, så jeg bad ham gentage den. Det gjorde han, men stadig uden overbevisning, så jeg troede ikke helt på den og bad ham søge igen… Han gik rundt om spandene og lavede en helt tydelig markering på den modsatte side. Jeg sagde “fundet”, hvilket var korrekt. Det viste sig efterfølgende, at det var en utilgængelig kilde og begge markeringer havde været rigtige – men “better safe than sorry”. Jeg er tilfreds med, at jeg havde is i maven til at vente, til at jeg var helt sikker.

Næste søg var et køretøjssøg med 1 kilde og der var Gollum lynhurtig og virkede meget sikker, så jeg var ikke i tvivl. Og det var også korrekt. Jeg skal dog øve mig i at sige “færdig”, når alle kilder er fundet. Det spildte jeg nogle sekunder på ikke at huske!

Beholder-søget. Gollum var tydelig at aflæse og fandt hurtigt begge kilder. Desværre kom der en lille pote på den ene, så det fik vi en fejl for. Han blev lidt for ivrig 🙂

Og så er ulempen ved Nose Work, at man har tid til at tænke mellem søgene… Det har man ikke i dog dancing. Der går man i ringen og så er man fokuseret indtil man går ud igen og der er det for sent at f***e det op med dårlige tanker…

På vejen mellem beholdersøget og udesøget gik det op for mig, at jeg var ret tæt på at bestå min første kl. 2 prøve… Og dermed kom nerverne og isen i maven smeltede som dug for solen!

Så i udesøget gik der ca. 30 sekunder og så panikkede jeg over, at Gollum måske ville vise mig en høj kilde og at jeg bare ikke forstod ham og så sagde jeg “fundet”, selv om jeg i enhver trænings-situation ville vide, at han overhovedet ikke var færdig med at udrede færten. Det var ene og alene en fører, der ikke kunne holde hovedet koldt. Øv, men hey ho… det er der jo også en læring i.

Dårligt billede af søget – ingen af kilderne kan ses 🙄

Til præmie-overrækkelsen blev vi ikke kaldt op og det var egentlig ikke nogen overraskelse, for vores søg var ikke super hurtige – andet end i køretøjssøget, hvor jeg følte at vi burde have en rigtig god tid. Jeg slog mig til tåls med, at det nok var fordi, at jeg havde været lidt længe om at sige “færdig”. Så da resultaterne kom online, var jeg spændt på at se, hvor hurtige nr. 1 – 3 i søget havde været. Og jeg blev lidt overrasket og forvirret over resultat-skemaet, for vinderen af køretøjssøget havde brugt 15 sekunder… men det så ud som om, at Gollum kun havde brugt 12 sekunder??? Jeg skrev til Hvalsø Hundevenner og det viste sig at være en fejl. Gollum havde vundet køretøjs-søget. Det er jeg mega glad og stolt over – det var et flot søg, så det er dejligt at have vundet det.

Xmas og Tango hyggede også – Xmas øvede sig i at se fremmede hunde og mennesker uden at gø. Der er fremgang på det område.
Man ved at det har været en god dag, når Xmas lægger sig ned før jeg når at lukke buret 😀

Mandag gik turen til Odense, hvor NAF holdt prøve på Kansas Citys område.

Denne gang lavede vi 2 søg – derefter en pause og så 2 søg mere.

Første søg var beholdersøget. Vi fandt begge kilder – ikke på en lynhurtig tid, men korrekt og uden fejl.

Derefter videre til indesøget, hvor Gollum hurtigt satte sig og stirrede intenst op på en hylde. Jeg sagde “fundet” og det var korrekt. Derefter brugte vi resten af tiden på at søge ved noget tøj og nogle vaskemaskiner. Gollum var ihærdig og arbejdede virkelig godt, men fandt ikke mere. Det viste sig senere, at kun 3 ud af 20 hunde havde fundet begge kilder, så det var vel ok, at Gollum heller ikke fandt mere end 1. Jeg var meget tilfreds med hans arbejde og med min håndtering af søget. Det var med en god følelse i maven, at jeg gik fra de to første søg. Også selv om vi ikke havde fundet alle kilder.

Efter pausen stod den på udesøget og køretøjssøget.

I pausen hyggede Xmas og Tango
Hov Tango… snupper du godbidder fra bordet?
Xmas havde meget at kigge på og holde øje med.

I udesøget fandt Gollum ret hurtigt den ene kilde. Den anden fandt han aldrig. Jeg ville gerne have tjekket et område med en trillebør og en spand grundigere – der viste Gollum interesse, men vi nåede det ikke. Det viste sig, at kilden sad på en kant i netop det område, så det skulle vi have prioriteret. Hey ho…. Igen havde kun 3 hunde fundet begge kilder og vi var altså ikke blandt de 3.

Køretøjssøget gik derimod rigtig fint. Gollum viste hurtigt og tydeligt, at han havde fundet en kilde på en trailer. Han gik godt nok under “trailer-armen” for at vise mig det, men sådan må det være. Han fulgte duften og det er det han har lært, så jeg er super tilfreds trods en fejl.
Den næste kilde fandt han på det ene dæk. Han “tog kilden” oppe fra og den meste direkte adgang til den var nedefra, så dommeren vurderede, at han havde markeret for langt fra. Such is life. Jeg gik også fra disse to søg med en rigtig god følelse i maven. Jeg synes at vi begge havde arbejdet godt.

På trods af, at det ikke blev til nogen videre placeringer, så var jeg mega tilfreds med vores arbejde. Det var en rigtig god prøve. Og ingen fik 100 p. i klassen denne dag, så det er vel ingen skam, at sådan et par newbies i klassen som os, heller ikke fik det 😉

Fine præmier for en 7. plads ved dagens prøve
Udgivet i Gollum, Konkurrencer, Nose Work | Skriv en kommentar

En dejlig Kr. Himmelfartsferie

Torsdag – Kr. Himmelfartsdag – havde Helle og jeg inviteret til 6 års fødselsdagsfest for Gollum og Ex-it’s søskende. Pernille var desværre ikke helt på toppen, så Fifty meldte fra, men de øvrige 5 kom og medbragte godt humør 🙂

Helle og jeg mødtes et par timer før og gjorde klar… vejret var langt fra perfekt, men heldigvis kunne vi låne Anders store telt. Vi nåede også at træne med Mocca, Xmas og Tango – de 3 “små”, der ikke skulle være med i fest-legene.

Xmas holder styr på Moccas morgentræning
Der sættes telt op

Vi startede med “Den Gyldne Apport”, hvor hundene skulle hente alverdens ting og sager. Vinder blev Kirsten med Easy, der bla. apporterede et æg, en metal-ske og næsten apporterede en pølse!

Så var der frokost og bagefter havde vi en quiz, hvor vi skulle gætte, hvor mange af hundene, der kunne lave div. øvelser. Når alle havde taget stilling til, hvem der kunne hvad, så prøvede vi alle sammen at lave øvelser for at se, hvem der kom tættest på det rigtige svar. Det gjorde jeg 😀 Men jeg havde selv haft præmien med, så den gik videre til Jette med Bambus, der havde fået 0 rigtige! Det er da lidt af en præstation 😀

Vi sluttede med kaffe og kage og fine fødseldagsgaver – tak alle sammen!

Hunde-lagkage
Easy var meget ivrig efter at få sin kage 😀

Tusind tak for de flotte gaver til Gollum:

Jeg skulle hilse fra Xmas og sige, at det er hårdt arbejde at være til fest!

Fredag morgen blev en hektisk morgen! Helle og jeg skulle til Nordjylland og besøge Heidi til en hygge og trænings-weekend og vi skulle bruge Corona-pas.

Jeg var blevet PCR testet torsdag aften og Helle skulle quick testes fredag morgen. Det viste sig, at der var mega kø ved teststedet og det forsinkede os en del. Da Helle endelig var ved at være klar, gik det op for mig, at mit testsvar ikke nødvendigvis nåede at komme inden aftens middag på restaurant, så jeg blev bange for, ikke at have et gyldigt cononapas før det var for sent og derfor skulle jeg pludselig også quick testes. Jeg fandt heldigvis et test-sted uden kø, så det tog ca. 10 minutter ekstra, men alt i alt var vi ca. 2 timer forsinkede fra start.

Første stop var hos Dalum, hvor der blev købt godbidder, bolde og Xmas fik sin første sele. En fin orange DogCopenhagen. Indtil da havde han lånt en af Helles hvalpeseler til Mocca.

Men Xmas er meget bedre til selv at fortælle om sine oplevelser…

Vi lavede et stop mere inden vi ankom til Rebild Bakker – vi spiste frokost på et motorvejs-cafeteria.

Ankommet til Rebild Bakker

Heidi havde kaffe og div lækkerier klar til os da vi ankom og hundene kunne komme ud og strække deres ben.

Efter et par timers hygge, kørte Helle og jeg til hotellet for at checke ind…

– Og en time senere igen, mødtes vi med Heidi til en fantastisk middag på “Røverstuen”. Svaret på min PCR test nåede i øvrigt at komme, så jeg kunne have undværet quick testen (men det var nu rart, at kunne spise frokost indedørs også, så det var ikke helt spildt).

Alle var trætte, da vi landede på hotellet… desværre var Xmas ret dårlig til at ignorere lyde fra de andre værelser og han protesterede højlydt, hvis nogen vovede at vende sig i sengen eller gå på toilettet i løbet af natten. Jeg var en smule søvnig næste morgen!

Lørdagen stod på non-stop træning og hygge! Vi tog lidt træningspauser, når regnen blev for slem, men så hyggede vi bare i stedet.

Sjællænder-lejren

Hen på eftermiddagen kom Vivi, Helena og Bente og trænede sammen med os og senere igen slog Iben sig også til selskabet. Så skønt.

Træningen var et mix af felt-søg, Nose Work, Dog Dancing og lydighed. Herligt!

Da alle havde trænet, sørgede Heidi og Vivi for et fantastisk aften måltid til os. Hold nu op, hvor var det lækkert! Og så dejlige mennesker at være sammen med!

Nat nr. 2 var Xmas allerede meget mindre sensitiv over for lydene… han larmede væsentligt mindre og sov bedre, men han skulle ud og tisse i løbet af natten. Det gik rigtig fint og han var helt stille… Indtil han hørte Mocca råbe “hej” til ham fra nabo-værelset. Det kunne han ikke ignorere og han råbte begejstret og højt tilbage! Og så brugte han ellers noget tid på at juble højlydt over, at han havde hilst på sin Mocca ven!

søndags-morgenturen fulgtes vi med Helle, Mocca og Ex-it. Og jubiiiii – Ex-it fik jaget en kat op, som derefter fik hele flokken til at gå i jagt-mode! Mine hunde jager ikke katte, hvis kattene sidder stille… men hvis de løber, så løber drengene også! OMG! Sikke en ballade! Vi havde flexi-liner på, så katten led ingen overlast… men jeg var filtret ind i havemøbler og havde 3 pænt tændte hunde!

Afsted til Heidi, hvor vejret artede sig bedre, så vi brugte morgenen til at træne. Kl. 13 sagde vi “farvel og tak for en skøn weekend” og satte kurs mod Sjælland.

Sidste stop var ved stranden i Nyborg, hvor vi luftede hunde…

Tak til alle, der bidrog til at det blev en helt fantastisk weekend.

Udgivet i Gåture, Gollum, Hazyland Hvalpe, Hvalpe-motivation, Nose Work, Tango, Træning, video, Xmas | Skriv en kommentar

Det bliver godt igen…

Det er vel efterhånden 7 – 8 år siden, at jeg stod med en kniv for struben og en psykisk syg kvinde truede mig på livet. Den dag faldt min hverdag fra hinanden. Mit nervesystem lukkede ned og jeg mistede selv helt basale kompetencer.

Jeg kunne ikke huske mit CPR nummer, jeg kunne ikke læse, jeg kunne ikke fungere.

Min arbejdsplads satte ind med massiv støtte, men jeg var ærlig talt ret uimodtagelig overfor hjælpen… jeg ville bare have mit gamle liv tilbage og jeg stillede psykologen det samme spørgsmål hver gang jeg så hende: “Hvornår går alt det her væk? Hvornår bliver mit liv som det var før?”. Jeg kørte i ring med det spørgsmål.

Indtil jeg en dag, hvor jeg talte med et andet voldsoffer. Hun fortalte mig, at hendes liv ikke var begyndt at blive bedre igen, før hun havde erkendt, at hun aldrig fik sit gamle liv tilbage.

Når man ved hvordan det føles, at tro, at man skal dø, så bliver livet aldrig det samme igen – det bliver ikke det samme… men det kan blive lige så godt. Anderledes men godt.

Med den erkendelse, begyndte jeg at få det bedre. Jeg lærte ikke at stræbe efter, at det skulle blive som det var og begyndte i stedet at stræbe efter, at det skulle blive godt.

Og det er godt. Jeg har det godt – også selv om jeg ved, hvordan det føles at stå med en kniv for struben og ikke vide om jeg nogensinde ser hundene og min familie igen…

Jeg har varige mén af episoden – mit ene knæ er smadret og jeg lider af søvnforstyrrelser. Det er et anderledes liv, men det er et godt liv.

Lige nu ser jeg det ene desperate Facebook opslag fra venner og bekendte, der længes efter at det skal blive som det var før Corona. Slogannet “Det bliver godt igen” bliver flittigt brugt – typisk med forståelsen af at “Det bliver som det var igen”.

Og jeg kan mærke, at jeg er et helt andet sted…

Det er rigtigt at februar 2021 var meget anderledes end 2020, men det betyder ikke, at februar 2021 ikke var godt. Jeg higer ikke efter, at verden skal blive som den var, for det tror jeg ikke på, at den bliver. Det bliver aldrig som det var – men derfor kan det godt være godt.

Det bliver ikke godt igen, for det er allerede godt. Der er mange ting vi kan. Ja, der er også nogen ting, som vi ikke kan – men der er mange ting vi kan.

Vi er i færd med at gennemleve en pandemi… det har ændret os… Vi er ikke som vi var og verden er ikke som den var. Vi skal øve os i ikke at hige efter det vi havde, men i stedet glæde os over det vi har og det vi får…

Hvis vi higer efter fortiden, så bliver det forfærdeligt svært at nyde nutiden og fremtiden og det er en skam.

Hvis vi bare vil et andet sted hen end der hvor vi er, så spilder vi tiden og livet.

Udgivet i Tanker og debat | 2 kommentarer

Påskeferie

Xmas træning fredag eftermiddag.

Fredag d. 26.3.2021

Vi skød påskeferien i gang allerede fredag eftermiddag. Vejret var fantastisk, så jeg kørte til Lynge og fandt en tom parkeringsplads, hvor jeg kunne træne udendørs. Jeg startede med at sætte 8 eukalyptus nose work kilder op til Gollum og derefter trænede jeg – almindelige basis-træning – med de to små.

Tango med et glad “efter-trænings-smil”

Det var Xmas 5 måneders fødselsdag, så det var en lille “mærkedag”.

Xmas 5 måneder gammel

De de to små havde trænet, havde færten på Gollums søg nået at “sætte sig” så han sluttede dagens træning af med at finde de 8 kilder. Han lavede nogle rigtig fine søg – jeg var meget tilfreds.

Gollum ❤

Vi sluttede med en gåtur, mens jeg talte i telefon med Helle 🙂

Lørdag d. 27.3.2021

Tango

Lørdag mødtes vi med Helle for at træne og hygge med hunde. Vi startede med den almindelige dog dancing træning og derefter satte vi udendørs Nose Work søg op til Gollum og Ex-it og vi lavede en lille Nose Work godbids-søge-bane til de 3 små.

Mocca, Tango og Xmas fik lov til at søge på banen 2 gange hver og de var så dygtige og kreative til at løse de små udfordringer, som vi havde lagt ind i søget.

Mocca i færd med at søge godbidder.

Tango:

Xmas:

Vi tilbragte det meste af dagen sammen med Helle og hendes hunde, så jeg havde 3 trætte hunde med hjem.

Søndag d. 28.3.2021

Søndag morgen skulle jeg være til hvalpetræning i Hvalsø kl. 9, så vi skulle hjemmefra kl. 8. Dette i kombination med, at vi lige var gået over til sommertid, gjorde at det føltes som om, at vi skulle meget tidligt op!

Men vi var naturligvis klar kl. 9 og Xmas syntes at det var skønt at få lov til at træne og hilse på de andre hvalpe. Han overraskede mig ved pludselig at tilbyde en stor cirkel. Vi arbejder på, at han skal lære at løbe i store cirkler rundt om mig, men han plejer at have mindst en hjælpe-kegle på. Pludselig på hvalpeholdet, da han kedede sig lidt, begyndte han pludselig selv, at løbe i flotte cirkler om mig uden nogen hjælp. Heldigvis havde jeg min bold på mig, så jeg kunne klikke og belønne!

Efter Xmas hold, havde jeg en times pause, hvor jeg hyggede med Tango. Han fik først lov til at lege med et par af hvalpene fra hvalpeholdet…

– Og bagefter gik vi en tur, hvor Tango fik en masse udfordringer i form af balance øvelser og andre små-opgaver. Det var sådan en god tur ❤

Kl. 11.15 startede Gollums Nose Work hold. Vi lavede 4 rigtige fede beholdersøg og Gollum var kniv-skarp.

Derefter havde vi en del ude-søg – jeg havde enkelte blinde søg, men vidste i de fleste tilfælde hvor kilderne var. Det kan jeg bedst lide, når vi træner – jeg synes at det giver de bedste og mest præcise belønninger.

Gollum holder øje med et af hans gode Mille-vens søg

Efter Hvalsø formiddagen havde hundene et par timer til at sove og slå mave inden vi mødtes for at træne og hygge med Helle.

De fleste af hundene trænede ikke så forfærdelige meget mere, men hvalpene hyggede og legede og vi havde en dejlig eftermiddag.

Xmas holder øje med Moccas træning

Mandag d. 29.3.2021

Mandag morgen kørte vi til Hillerød. Vi mødtes med min søster i Equility Hallen og trænede balance og kropskontrol i en time.

Derefter kørte vi hjem til min søster og tilbragte resten af dagen med familie-hygge.

Tango havde taget kage med, for han fylder snart 1 år og det skulle han fejre.

Han fik også et fint tov i gave, men det besluttede Xmas og Rona, at de skulle bruge, så det fik han ikke lov til at beholde ret længe. Han fik også en pose hjerte-godbidder og dem forsøger han at holde lidt væk fra Xmas, så ikke de også bliver stjålet 😂

Tango kompenserede for sin stjålne gave ved at stjæle et halvt franskbrød fra bordet og spise det – ups 😉

Tirsdag d. 30.3.2021

Zzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Tirsdag morgen var drengene ved at være lidt slidte, så vi havde en doven morgen, hvor jeg så Netflix og hundene sov eller hyggede i haven.

Kl. 11 kørte vi til Pedersborg Skole, hvor Xmas og Tango fik 45 minutters individuel hygge hver. Vi gik en lille tur, lavede nogen balance-øvelser, gik på forskelliget underlag og sad bare og nød solen. Kvalitets-tid med hvalpene.

Først Xmas:

Og derefter Tango:

Kl. 13 ankom Bodil og Mille og så var det Gollums tur. Jeg havde sat en række tærskel-søg op og så arbejdede de to Nose Work hunde med rolige og fokuserede starter. Begge lavede nogen rigtig flotte søg. De var så dygtige.

Gollum:

Mille:

Det var fantastisk vejr, så da vi var færdige med at træne, fandt vi et bord og satte os og hyggede med kage og iskaffe. Mums.

Kl. 15 var vi hjemme igen og resten af dagen stod på afslapning. Hundene sov en hel del – først ved 18 tiden, begyndte de to små at lege (og med 2 hvalpe i familien, er der ellers som regel fuld fart på).

Onsdag d. 31.3.2021

Onsdag havde vi en stille og rolig morgen, hvor Tango og Xmas legede og Gollum og jeg slappede af.

Kl 10 mødtes vi med Helle for at træne…